Nowe zdjęcia w dziale judaika

Protest górników, Warszawa, 1995 r.

Powódź, Dolny Śląsk, 1997 r.

„Misja archeologiczna Chodlik” kierowana przez dr. Łukasza Miechowicza z Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2016 r.

Projekt „Paleobiogeografia ryb promieniopłetwych z rodziny makrelowatych w oligocenie” dr Małgorzaty Bieńkowskiej-Wasiluk z Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2016 r.

Zabawa na dechach na warszawskiej Pradze, 2008 r.

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, 2011 r.