Nowe zdjęcia w dziale judaika

Tykocin – ślady po żydowskich mieszkańcach