Nowe zdjęcia w dziale judaika

Rejestracja NSZZ „Solidarność” w sądzie wojewódzkim, Warszawa, 24 października 1980 r.

Ratyfikacja przystąpienia Polski do Nato, Independence, USA, 12 marca 1999 r.

Kwatera „L” na Powązkach wojskowych, tzw. Łączka – miejsce, gdzie skrycie grzebano ofiary terroru stalinowskiego, 2012 r.