Nowe zdjęcia w dziale judaika

Nowa energia
Academia wydanie specjalne 2/2018

 

Na tym, żeby Polacy oddychali czystym powietrzem pracują naukowcy w Gdańsku i Jabłonnie.

 

Główne zadania naukowe Instytutu Maszyn Przepływowych PAN (www.imp.gda.pl, www.kezo.pl) koncentrują się na konwersji energii w przepływach. W ciągu ostatnich kilku lat Instytut rozszerzył politykę naukową i zaczął rozwijać nową specjalizację naukową – małoskalową ekoenergetykę rozproszoną opartą o źródła odnawialne, w szczególności w formie domowych siłowni kogeneracyjnych.
 
Skupiamy się na wysokiej wydajności rozproszonej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej oraz stymulowaniu high-tech i nowoczesnych technologii w polskim przemyśle. Pracujemy nad nowymi zagadnieniami związanymi z mikroturbinami, kotłami, konwersją biogazu, energią słoneczną i energią wiatru.