Nowe zdjęcia w dziale judaika

Bogini, która dotknie gwiazd
Academia 2/2017


Atena. Jej domeną była sztuka i sprawiedliwa wojna. A także mądrość. Dziś wykorzysta ją, by badać gorący Wszechświat. W pracy pomoże jej zespół uczonej z Polski.


Prawie połowa obserwowanej materii w kosmosie występuje w formie rzadkiego, ciepłego gazu, zwanego „fazą gorącą”, o temperaturach rzędu milionów kelwinów. Tak rozgrzana plazma jest źródłem niewidzialnego gołym okiem promieniowania rentgenowskiego i tylko za pomocą specjalnych instrumentów możemy ją zbadać. Pierwsze obserwacje w rentgenowskiej dziedzinie widma pokazały, że gorący gaz jest wszędzie – występuje w centralnych obszarach gromad galaktyk, otacza pojedyncze galaktyki i ich aktywne jądra, a co więcej, znajduje się w pobliżu czarnych dziur, czego przykładem jest ta w naszej Galaktyce – SgrA*. Badania gorącego Wszechświata są ważną dziedziną zainteresowań współczesnej astrofizyki. ATHENA (The Advence Telescope for High ENergy Astrophysics) to nowej generacji teleskop rentgenowski zaakceptowany przez Europejską Agencję Kosmiczną z planem wyniesienia na orbitę w 2028 r.
Polscy inżynierowie od lat budują elementy satelitarnych instrumentów astronomicznych. Wysoka ocena ich pracy spowodowała, że zostaliśmy zaproszeni przez Instytut Maxa Plancka i Francuską Agencję Kosmiczną do prac nad przygotowaniem elementów satelity ATHENA. Zaprojektujemy i wykonamy cztery podzespoły dwa optomechaniczne i dwa elektroniczne.
Udział polskich instytutów badawczych i firm przemysłu kosmicznego w misji ATHENA to dla nas olbrzymia szansa na pełnienie poważnej roli decyzyjnej przy planowaniu obserwacji oraz bezpośredniego dostępu do ich wyników. Zaangażowanie środowiska naukowego w rozwój misji jest niezbędne, abyśmy byli przygotowani na przyszłe odkrycia. Udział w projekcie ATHENA doskonale wpisuje się w politykę Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA) i pozytywnie wpłynie na rozwój polskiego przemysłu kosmicznego.