Nowe zdjęcia w dziale judaika

Kraina węchu, smaku i dotyku
Academia 1/2018


Jest jednym z najprężniejszych ośrodków, w którym bada się żywność i poprawia jej jakość. Trzydzieści lat kończy w tym roku Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie.